ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • Under the global epidemic situation in 2020

    ស្ថិតក្រោមស្ថានភាពរាតត្បាតសកលក្នុងឆ្នាំ ២០២០

    ថ្មីៗនេះស្ថានភាពរាតត្បាតនៅប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងជាបណ្តើរ ៗ ហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពរាតត្បាតនៅជុំវិញពិភពលោកបានពន្លឿនរាលដាល។ សហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសឧស្សាហកម្មដទៃទៀតបានក្លាយជាតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍នៅក្រៅប្រទេស…
    អាន​បន្ថែម